AS3 – Pozvánka – semináre pre správcov 2015-05-28 a 2015-06-11

Miesto konania: BRATISLAVA AS3_Pozvanka_28.05.2015_11.06.2015

AS3 – semináre pre správcov 2015

Organizátor: AS3 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍregistrované MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893 v spolupráci s   MS  SRsi Vás dovoľujú  pozvať   v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborné semináre. POZVÁNKA  na „Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“ Termíny: 28.05.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod. 11.06.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod. […]

AS3 – Pozvánka – seminár pre správcov – 2014-12-12

KORPORÁTNA INSOLVENCIA V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE Miesto konania: PRAHA (ČR) as3_praha_2014-10-17

AS3 – Pozvánka – semináre pre správcov 2014-09

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V ÚČTOVNÍCTVE SPRÁVA REGISTRATÚRY Miesto konania: všetky krajské mestá v SR AS3_POZVANKA_SKP_2014_09

Ako ukončiť podnikanie

Každý, kto končí s podnikaním, by si želal, aby ho zánik firmy nestál veľa. Zadarmo však firmu – spoločnosť nezlikvidujete. Môžete zvoliť: 1) Predaj firmy, resp. jeho časti 2) Reštrukturalizáciu 3) Konkurz 4) Likvidáciu Pri predaji majetku firmy musíte splatiť dlhy, reštrukturalizáciou sa nastaví  ozdravný proces firmy, pri konkurze zaplatíte trovy konkurzného správcu, no dlhov […]