Archív: apríl 2015

AS3 – semináre pre správcov 2015

30. 4. 2015

Organizátor: AS3 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍregistrované MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893 v spolupráci s   MS  SRsi Vás dovoľujú  pozvať   v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborné semináre. POZVÁNKA  na „Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“ Termíny: 28.05.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod. 11.06.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod. […]