• OSTIUM

    OSTIUM

    Cieľom firmy je spokojnosť klientov a na nej budované pevné postavenie na trhu.

KONTAKT

OSTIUM Reality:

mail: realestate-ZVNC-ostium.eu

Oliver Ostrihoň - 0910 276 008 (Real Estate & Sales Director/ Realitný a obchodný riaditeľ)

 

OSTIUM Správa registratúry:

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Ing. Miroslava Ostrihoňová - 0903 522 083 

 

OSTIUM Krízový management:

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Ing. Miroslava Ostrihoňová - 0903 522 083 

 

OSTIUM Investície:

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Oliver Ostrihoň - 0910 276 008

 

OSTIUM Pohľadávky:

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Jaroslav Ostrihoň - 0911 522 083

 

OSTIUM Poradenstvo:

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Ing. Miroslava Ostrihoňová - 0903 522 083

 

OSTIUM:

Oliver Ostrihoň - 0910 276 008( Founder&Chief Executive Officer/ Zakľadateľ a Generálny riaditeľ)