POHĽADÁVKY

POHĽADÁVKY

Inkasná kancelária

V súčasnej dobe sa mnohé spoločnosti, ale i fyzické osoby dostávajú do druhotnej platobnej neschopnosti (napr. nemajú uhradené faktúry od odberateľov, nemajú zaplatené mzdy).
Naša spoločnosť zabezpečuje, resp. ponúka možnosti ako túto situáciu riešiť. Každý konkrétny prípad riešime individuálne, profesionálne a s odborným prístupom. 

Zabezpečujeme komplexný servis:

  • správu pohľadávok
  • inkaso - faktoring, forfaiting pohľadávok
  • odkup pohľadávok
  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • súdne vymáhanie pohľadávok
  • organizovanie aukcií a dražieb

Ponúkame profesionalitu, odbornosť, diskrétnosť a operatívnosť.
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte.

mail: ostium-ZVNC-ostium.eu

Oliver Ostrihoň - 0910 276 008